9 Φεβρουαρίου 2020

Επιστολή για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ωρωπού

Επιστολή της κας Σίσσυς Κορακά

Ο Ωρωπός αποτελεί το Κέντρο του Βορείου Τομέα σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας (ν.4277/2014). Η Πολιτεία έχει δώσει μεγάλη σημασία στην δυναμική που πρέπει να έχει η περιοχή, γι'αυτό άλλωστε τροποποίησε το Κέντρο από το Καπανδρίτι όπως προβλεπόταν από το προηγούμενο ΡΣΑ Ν.1515/1985. Ταυτόχρονα όμως μολονότι έχει μελετηθεί η περιοχή από το 2009 η Α' Φάση με την Μελέτη του Γ.Π.Σ Ωρωπού που είχε προκηρύξει, ανέθεσε και επέβλεψε ο ΟΡΣΑ δεν έχει εγκριθεί. Επισημαίνουμε ότι μολονότι δεν ήταν στις υποχρεώσεις των -τότε- μελετητριών κατέθεσαν και τον Χάρτη Α 51 δηλαδή μια Προμελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας. Στην συνέχεια στις 22/11/2013 ανατέθηκε σε άλλο Μελετητικό Γραφείο  η Σύνταξη της Μελέτης του Γ.Π.Σ.
Από το 2015 υπάρχει η Β' φάση. Έχουν γίνει Δημοτικά Συμβούλια, με Ενημερώσεις και Διαβουλεύσεις των Πολιτών. Καθώς και η ΟΣΩ έχει επεξεργαστεί την Μελέτη καταθέτοντας απόψεις, ενστάσεις και ακόμη οι αστοχίες που ανακαλύπτουμε θα πρέπει να τύχουν απαντήσεων. Ταυτόχρονα ο κόσμος αισθάνεται τελείως παραμελημένος! Δεν είναι δυνατόν μια από τις πιο όμορφες περιοχές της Αττικής με δυναμικό παρόν στην παραθεριστική κατοικία με τόσα Αρχαιολογικά ευρήματα να παραμένει σε κατάσταση ύπνωσης.
Ανατίθενται μελέτες που η θεσμοθέτηση τους διευκολύνει την ανάπτυξη και όμως η περιοχή της Κοιλάδας Χαλκούτσι Β' Κατοικιας είχε μελετηθεί, και είχε θεσμοθετηθεί το αντίστοιχο Π.Δ 565/1988, όμως προσέφυγαν στο Στ.Ε και ακυρώθηκε το σχέδιο. Η οποία προσπάθεια Μελέτης ...πέφτει στο Κενό! Η Περιοχή της Λιμνοθάλασσας του Ωρωπου με την υπάρχουσα Μελέτη μολονότι έχουμε ενημερωθεί ότι έχει αποσταλεί στον αντίστοιχο Τομέα Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρούμε ότι οι Παρατηρήσεις της ΟΣΩ  θα πρέπει να αξιολογηθούν ως Κατευθύνσεις προς το Μελετητικό Γραφείο από το Δήμο και κυρίως από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου για να μπορέσει να προωθηθεί η Μελέτη .
Τέλος θα πρέπει να Επισημάνουμε ότι:

1ο Πρέπει να Υπάρχει σαφής προσδιορισμός των ορίων της ΖΟΕ Β'Κατοικιας ,(ΦΕΚ 465/Δ/85
2ο Πρέπει να υπάρχει ο Προσδιορισμός των ορίων του Π.Δ 565/Δ/88
3ο Καθορισμός των οριογραμμων του Ασωπού
4ο Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Όλων των ρεμάτων
5ο Η Περιοχή του Τεχνολογικού Πάρκου να συμπεριλαμβάνει Επενδύσεις Καινοτόμων Δραστηριοτήτων Υψηλής Τεχνολογιας.
6ο Το 70/% της έκτασης χαρακτηρίζεται ως Γεωργική Γη !!!

Να καθορισθούν οι Ζώνες Υψηλής Παραγωγικότητας ανάλογα με τις δυνατότητες που διαθέτει η Περιοχή.
Τέλος θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το Γ.Π.Σ μπορεί να τροποποιηθεί εάν παρέλθει η χρονική περίοδος των 5 πέντε ετών.
Ο Σχεδιασμός των Χρήσεων Γης είναι μια ενέργεια πολύ σημαντική για την ζωή του Τόπου! Θα θέλαμε να υπάρχουν απαντήσεις στα ερωτηματικά που έχουν υποβληθεί και να Ενημερωθεί από τον Δήμο η τοπική κοινωνία αναφορικά με το μέλλον του Ωρωπού.

Σίσσυ Κορακά

Αρχιτέκτων Μηχανικός Πρώην Γενική Γραμματέας ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

Σίσσυ Κορακά
Αρχιτέκτων Μηχανικός Πρώην Γενική Γραμματέας ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑΠροηγούμενο
Επόμενο