9 Αυγούστου 2018

Αντικατάσταση μελών της αντιπολίτευσης στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΩρωπούΔελτίο Τύπου 08.08.2018  


Στη Συνεδρίαση της Τρίτης, 7 Ιουλίου 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού, συζητήθηκε η αντικατάσταση και η εκλογή νέων μελών της Οικονομικής Επιτροπής, από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Το θέμα προέκυψε κατόπιν εισήγησης του Δημάρχου και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ.Θωμά Ρούσση προς το σώμα των Δημοτικών Συμβούλων με θέμα: Γνωστοποίηση αδικαιολογήτως απόντων μελών της οικονομικής επιτροπής, όπου συμφώνα με το άρθρο 75 παράγραφος 4 του νόμου 3852/2010, εάν ένα μέλος της επιτροπής απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς συνεδριάσεις, το Δημοτικό συμβούλιο με πράξη του,  το αντικαθιστά.
Τα ορισμένα μέλη της επιτροπής, από το Δημοτικό Συμβούλιο κ.κ. Γιασημάκης Γεώργιος, Χατζηιωάννου Άγγελος και Δημητρίου Επαμεινώνδας , δεν είχαν παραστεί σε καμία συνεδρίαση από τις  16/2/2018, απουσιάζοντας από 17 συνεχόμενες συνεδριάσεις.
Κατόπιν των προβλεπόμενων διαδικασιών και ψηφοφορίας των παρόντων Δημοτικών συμβούλων, τα νέα μέλη που πρόεκυψαν είναι οι:
Τακτικά: κ. Αρμυριώτης Γεώργιος, κ. Δέδες Πέτρος και κ. Ράπτης Σπύρος με αντικαταστάτες τους σε περίπτωση απουσίας τους κ. Χασιώτη Παναγιώτη και κ. Παπαγιαννη Γιώργο.
Ο Δήμαρχος Ωρωπού, στην εισήγηση του θέματος, τόνισε πως η Δημοτική Αρχή  θέλει και επιζητά τη νομιμότητα και τον έλεγχο. Τα τακτικά μέλη της οικονομικής επιτροπής που αντικαταστάθηκαν, έπρεπε να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους,  αλλά πρωτίστως τις υποχρεώσεις τους. Ήταν υποχρεωμένοι να παρίστανται στις συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής, όπως αρχικά ήταν επιθυμία τους και εκλέχτηκαν από τους συναδέλφους τους, με τις προϋποθέσεις και το ωράριο που πάντα λειτουργούσε αυτή η επιτροπή, για τη λειτουργία της οποίας είναι απαραίτητοι υπάλληλοι και στελέχη των υπηρεσιών του Δήμου μας, και πρέπει να λειτουργούν εντός ωραρίου. Οι δεκαεπτά (17), συνεχόμενες απουσίες, δεν συνάδουν με κάποιο φυσιολογικό κόλλημα προσωπικής φύσης, εν αντιθέσει παραπέμπουν σε άλλες αίτιες άγνωστες προς τον Πρόεδρο της επιτροπής, και Δήμαρχο Ωρωπού.  
Η διαδικασία εξελίχτηκε ομαλά, και όπως προβλέπεται από το Δημοτικό Κώδικα βάση του Καλλικράτη. Ευχόμαστε στα νέα μέλη καλή θητεία για τους επόμενους λίγους μήνες που απομένουν έως τις εκλογές, και καλή διάθεση να παρευρίσκονται και να ασκούν τις υποχρεώσεις τους για την ομαλότερη λειτουργία  της κορυφαίας εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου μας.

Από το Γραφείο Τύπου
Του Δήμου Ωρωπού
Προηγούμενο
Επόμενο