10.6.18

Δημοσκόπηση για την καθαριότητα στον Δήμο Ωρωπού

Πολύς λόγος για το ζήτημα της ποιότητας της καθαριότητας στον Δήμο μας γίνεται το τελευταίο διάστημα και ιδιαίτερα μετά την ανάληψη της υπηρεσίας καθαριότητας από ιδιωτική εταιρεία τον Ιανουάριο του 2018. Εμείς, πάντα με το βλέμμα στραμμένο στα γεγονότα, ξεκινάμε Διαδικτυακή Δημοσκόπηση ευελπιστώντας να αφουγκραστούμε τον παλμό της τοπικής μας κοινωνίας πάνω στο θέμα. 
*Η διαδικτυακή μας δημοσκόπηση δεν αποτελεί επιστημονική, ποσοτική έρευνα