11 Απριλίου 2018

1η Ημερίδα: "Λαϊκός Πολιτισμός και Ανάπτυξη"


Πρόγραμμα Ημερίδας: 

Συντονισμός: Μαίρη Σαμπάνη, Πρόεδρος Συλλόγου “Το Σάλεσι”

10:00: Έναρξη. Χαιρετισμός των διοργανωτών, Χορηγών
10.30-11.30 Δρ. Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, τ. Διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.
                     Θέμα: «Εισαγωγή στο περιεχόμενο του Λαϊκού Πολιτισμού
                                  και σύνδεσή του με  την σύγχρονη τοπική ανάπτυξη»
11:30-12:00  Διάλειμμα
12:00- 12:00 Δρ. Ευάγγελος Καραμανές, Διευθυντής του Κ.Ε.Ε.Λ.
                     Θέμα «Πολιτισμική διάσταση αγροτικής παραγωγής»
13:00-14:00 Δρ. Ζωή Μάργαρη, Ερευνήτρια του Κ.Ε.Ε.Λ.
                     Θέμα: «Λαϊκά δρώμενα, τελεστικές τέχνες και αειφόρος ανάπτυξη»
14:00-14:30 Διάλειμμα
14:30-15:30 Δρ. Πάρης Ποτηρόπουλος, Ερευνητής του Κ.Ε.Ε.Λ.
                     Θέμα: «Παραδοσιακές τεχνικές και βιώσιμη ανάπτυξη»
15:30-16:30 Δρ. Ιωάννης Καραχρήστος, Ερευνητής του Κ.Ε.Ε.Λ.
                     Θέμα: «Μνήμη, τοπική ιστορία και βιώσιμη ανάπτυξη»
16:30-17:00 Συζήτηση, Κλείσιμο
                                                                 Πέρας της Ημερίδας 17:00


Προηγούμενο
Επόμενο