20 Οκτωβρίου 2017

Ελπίδες για την δημιουργία Ειδικού Σχολείου Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Την ελπίδα για την δημιουργία Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ΑΜεΑ καλλιεργεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να γνωμοδοτήσει θετικά ως προς την δημιουργία Eνιαίου Eιδικού Eπαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου στο Δήμο Ωρωπού. Στο Χαλκούτσι λειτουργεί ήδη Ειδικό Δημοτικό Σχολείο. Μέχρι σήμερα οι μαθητές πρέπει να  ταξιδεύουν το λιγότερο μέχρι το Μενίδι για να συνεχίσουν τις σπουδές τους μετά το δημοτικό. Η πρόταση της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου περιλαμβάνει 5 τομείς εκπαίδευσης και 8 ειδικότητες.Προτείνει το σχολείο να στεγαστεί αρχικά στα κτίρια που στεγαζόταν το 1ο Γυμνάσιο Σκάλας Ωρωπού δηλαδή στα κτίρια που προορίζονται για Δημαρχείο. Τα έξοδα που θα προκύψουν για εργασίες κατασκευαστικές ή που αφορούν γενικότερα στη λειτουργία του σχολείου και δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας (π.χ εκπαιδευτικό προσωπικό) να καλυφθούν από τον Δήμο Ωρωπού. Για να συμμετέχει ένας μαθητής στο ειδικό σχολείο θα πρέπει να έχει σχετική γνωμάτευση από Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) ενώ για να λειτουργήσουν τα τμήματα και τα εργαστήρια θα πρέπει να έχουν, το λιγότερο, ανά τμήμα 4 μαθητές. Για να ευοδωθούν οι ελπίδες γονιών και μαθητών θα πρέπει να προηγηθούν διαδικασίες στις οποίες εμπλέκονται εκτός από τον Δήμο, η Διεύθυνση Β/θμιας εκπαίδευση Αν. Αττικής, η Περιφερειακή Διεύθυνση, η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών που θα εγκρίνει τις σχετικές δαπάνες. 


Προηγούμενο
Επόμενο