26 Σεπτεμβρίου 2017

Έκτακτο, στοιχεία σοκ !!! (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ)


Στο πλαίσιο των συστηματικών ελέγχων που διεξάγονται από το ΔΣ, υπό την εποπτεία του ΕΣ το οποίο έχει άμεσο σύμβουλο την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ABACUS, της νομικής ομάδας του ΣΔΙΠ,  όλων των ακινήτων του σχεδίου πόλης της ΙΠ (1978 οικοπέδων κατοικίας, 34 κοινωφελών χώρων) πραγματοποιούνται διασταυρώσεις στοιχείων στο Υποθηκοφυλακείο Μαραθώνα, αρχείο ΣΔΙΠ, αρχεία συμβολαιογραφών με σκοπό τον ακριβή προσδιορισμό της εναπομείνασας περιουσίας του ΣΔΙΠ.

Από πρόσφατη έρευνα πρόεκυψε ότι, επτά (7) τουλάχιστον οικόπεδα κατοικίας έχουν διπλά μεταβιβαστικά μετεγγραμμένα συμβόλαια, με πωλητή και στα 14 τον ΣΔΙΠ και διαφορετικούς δικαιούχους-αγοραστές.

Είναι γνωστό ότι η προσπάθεια έρευνας της περιουσιακής κατάστασης του ΣΔΙΠ, ξεκίνησε το έτος 2010 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΟΙΠ στις 18/04.

Τα ερωτήματα που απεύθυνε στη συνεχεία το ΔΣ ΣΟΙΠ προς το τότε ΔΣ ΣΔΙΠ, με έγγραφο που συνέταξε επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση της ΓΣ ΣΟΙΠ, έμειναν για χρόνια αναπάντητα, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 2013-2016 ο ΣΔΙΠ κινδύνευε να κλείσει αν αυτό δεν επιδιώχθηκε και να μπει σε εκκαθάριση με ανύπαρκτες ή αμφίβολες ουσιαστικά απαντήσεις.

Η προσπάθεια ξεκίνησε και θα συνεχιστεί από όλους τους συνεργαζόμενους (Δημόσιες & Δικαστικές  Αρχές, Διοίκηση ΣΔΙΠ, Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές) για το σκοπό αυτό, με στόχο την  πλήρη διερεύνηση και απάντηση  όλων των ερωτημάτων μέχρι την επομένη Γενική Συνέλευση ΣΔΙΠ.

Η διασφάλιση των συμφερόντων όλων των συνεταίρων και η έγκυρη ενημέρωση τους αποτελεί διαρκή δέσμευση και υποχρέωση του σημερινού ΔΣ & ΕΣ του ΣΔΙΠ.   

Υπενθυμίζεται το έγγραφο με αρ.πρ. 170/10-06-2010 του ΣΟΙΠ και το κοινό έγγραφο των ΔΣ ΣΔΙΠ ΣΟΙΠ  στις 2 Οκτωβριου 2014, επαναλαμβάνονται τα ερωτήματα που η συστηματική ερεύνα των τελευταίων 17 μηνών της ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ του ΣΔΙΠ επιδιώκει να απαντηθούν.

   
 Τα 13 κρίσιμα ερωτήματα που εκκρεμούν οι απαντήσεις τους περισσότερο των 7 ετών 

1. Ποιά είναι τα μέλη του Συνεταιρισμού σήμερα, πόσα από τα μέλη έχουν οικόπεδα στην κυριότητα τους και ποιά (Οικοδομικό Τετράγωνο/αριθμός);
2. Ποιά μέλη δεν έχουν στην κυριότητα τους κανένα ακίνητο. Πόσοι ιδιοκτήτες οικοπέδων στην περιοχή δεν είναι μέλη του Συνεταιρισμού ;
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
3. Ποιό είναι το σύνολο των οικοπέδων του Συνεταιρισμού εντός της έκτασης που έχει ρυμοτομηθεί και ποιων εκτάσεων έχει την κυριότητα ο συνεταιρισμός εκτός της ρυμοτομημένης περιοχής ;
• Πόσα από τα οικόπεδα για οικιστική χρήση κληρώθηκαν το έτος 1979 και σε ποιούς δικαιούχους μέλη του συνεταιρισμού ;
• Πόσα εξ αυτών μεταβιβάστηκαν με συμβολαιογραφική πράξη στους δικαιούχους μέλη του συνεταιρισμού (αναλυτικός πίνακας) και έχουν μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο ;
• Πόσα μεταβιβάστηκαν με εκχώρηση συνεταιριστικής μερίδας σε τρίτους (αναλυτικός πίνακας) και εκκρεμεί η μεταγραφή τους (αναγνωρισμένο ενοχικό δικαίωμα από το Δ.Σ. & Ε.Σ. του συνεταιρισμού) ;
• Πόσα συνολικά υπολείπονται στην κυριότητα του Συνεταιρισμού προς διάθεση ;

4. Ποιά οικόπεδα παραμένουν στον Συνεταιρισμό (αναλυτικός πίνακας) σήμερα για αξιοποίησή- εκποίηση τους ;
5. Πόσα και ποιά οικόπεδα εξαιρέθηκαν της κλήρωσης (αναλυτικός πίνακας) για αξιοποίηση (εκποίηση και χρηματοδότηση των έργων υποδομής) από το Συνεταιρισμό ;
6. Πόσα και ποιά δόθηκαν στον Γ. Νάστο (αναλυτικός πίνακας) ;
7. Ποιό ποσό χρημάτων εισπράχτηκε από την εκποίηση των οικοπέδων, με ποιό τρόπο επενδύθηκαν τα χρήματα αυτά προς αξιοποίηση της περιοχής και κατασκευή έργων υποδομής (πίνακας έργων, εγκεκριμένες μελέτες, προϋπολογισμός κόστους, τελικό κόστος);
8. Ποιά έργα υποδομής έγιναν από το Συνεταιρισμό την τελευταία 5ετία (2005-2010) έναντι ποίου κόστους με ποιές εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες και ποιά εξ αυτών παραλήφθηκαν ;
9. Ποιοί είναι οι κοινόχρηστοι χώροι και ποιοι οι κοινωφελείς (αναλυτικός πίνακας, έκταση) πώς χαρακτηρίζονται στο διάταγμα ένταξης και ποιο το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους σήμερα ;
10. Σε ποιόν ανήκει το γήπεδο του στρατοπέδου, στο Κατσιμίδι, έκτασης περίπου 10 στρεμμάτων ;

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
11. Υπάρχει απόλυτη συμφωνία στον χαρακτηρισμό των κοινοχρήστων χώρων του ΠΔ (ΦΕΚ 482/Δ’/1977), με το οποίο εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο της έκτασης του Συνεταιρισμού και της απόφασης του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 406/Δ’/1979), με την οποία κυρώθηκαν εβδομήντα εννέα τοπογραφικά φύλλα εφαρμογής του σχεδίου ρυμοτομίας της ως άνω περιοχής ;
12. Ποιά έργα υποδομής από τα προβλεπόμενα (οδικό δίκτυο, ύδρευση, δίκτυο αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων, διευθέτηση χειμάρρων κλπ) έχουν υλοποιηθεί ποιά υπολείπονται για υλοποίηση και πώς προτίθεται ο Συνεταιρισμός να τα ολοκληρώσει (χρονοδιάγραμμα, προϋπολογισμός, χρηματοδότηση);
13. Ποιές μελέτες οριοθέτησης ρεμάτων έχουν εγκριθεί από το ΥΠΕΚΑ για όλη την έκταση του Συνεταιρισμού στη θέση «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» της Κοινότητας Αφιδνών ώστε να διασφαλίζεται η γεωλογική καταλληλότητα των προς οικοδόμηση οικοπέδων καθώς και η περιβαλλοντική προστασία της περιοχής ως οικοσυστήματος ;


  
Προηγούμενο
Επόμενο