Παιδικός Σταθμός "ΦΑΡΟΣ". Κάντε τώρα την εγγραφή σας

Δεχόμαστε αιτήσεις για εγγραφές μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ "Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής" για τη σχολική χρονιά 2018-2019, στο πρόγραμμα παρέχεται και σίτιση.
Οι γονείς που ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με την διεύθυνση στο τηλ. 6973201753.